Frågor

Aml

Min bror är 65 år o har fått diagn AML
Har gått igenom första cyt kuren o står nu på pc.
Han tycker inte det är värt att kämpa vidare för att överleva förmidl bara mågra år till.
Om han väljer att inte forts den tuffa beh kan han då få vistas i sitt hem med kanske annan beh i form av tabl. Hur ser man på detta för honom enda alternativet?

Svar

På de flesta orter i Sverige finns möjlighet att vara ansluten till ett ASIH- team, Avancerad sjukvård i hemmet. Det är ett team som hjälper till med allt från provtagning till avancerad sjukvård i livets slut och som är till för att möjliggöra att man skall kunna vara hemma trots sin sjukdom.

Om man inte vill eller orkar fortsätta med en kurativ/botande behandling så finns det andra alternativ med understödjande behandling som inte är lika påfrestande. Beslut kring behandlingen skall tas i samråd mellan patienten och läkaren, om din bror känner sig tveksam till behandlingen så är det viktigt att han diskuterar det med sin läkare så att han får information kring vad det finns för andra alternativ för just honom och vad dessa skulle kunna innebära.

Hoppas att detta är svar på dina frågor. Du är alltid välkommen att kontakta oss igen. Det går även bra att ringa oss 08-123 138 00. Det kan vara lättare att besvara frågor i en dialog.

Hoppas att detta är svar på dina frågor. Du är alltid välkommen att kontakta oss igen. Det går även bra att ringa oss 08-123 138 00. Det kan vara lättare att besvara frågor i en dialog.