Frågor

AML behandling,nya LM/metoder under forskning?

Hej! Det handlar om en armenisk kvinna som är 50 år gammal o. som behandlats i Boston sommaren till oktober 14 med 4 kurer av Cladibine, åter till Kuwait där hon bor 24/12-14 och då hade hon fått pneumoni, där man satte in DA1C, total remission efter det men fick E-coli septicaemi fick igen DAS o. höjd dos Ara C. Hennes bror skulle donera benmärg, under tiden fick 2 kurer till HiDAc fr den 7/7-15, 18/10-15 blaster 5%, neutropen o. trombocytopen, benmärgen visade dock 63,5% blaster. FLAG-Ida in fr den 21/10-15, god tolerans får dock steril förlängd neutropenisk feber, CT-buk-bröstkorg-bäcken visar körtlar o hon får vattkoppor liknande utslag, Acyclovir 10 dagar sätts in. Ny benmärg prov den 18/11-15 visar hypocellulär märg, utskrivs. Ny aspiration av benmärg planeras, om remission, en cytostatica kur till ges men jan-16 återfall, 80,5% blaster i benmärgen! Hon undrar nu om man kan göra mer, är villig att testa nya läkemedel/metoder under forskning.

Svar

Hej! Ni kan vända er till Stockholm Care. Telefon nummer +46 8 672 24.