Frågor

AML – återfall

Hej,
om man får återfall efter en AML, är det viktigt, NÄR man upptäcker ? Jag undrar om man
har bättre utgångsläge om återfallet upptäcks via ett blodprov i ett tidigt skede (utan symptom) jämförd med om man redan känner vissa sjukdomstecken och det upptäcks då. Eller har detta egentligen inget betydelse för behandlingen och behandlingsprognosen som följer?

Tack!
Elisa

Svar

Inte helt lätt att svara på. Generellt sett är det ”lättare” att behandla en tumörsjukdom med liten tumörbörda, så egentligen bör det nog även gälla blodcancer, även om behandlingen kan bli densamma.