Frågor

Alternativa behandlingsformer för Prostatacancer; IRE & HiFU

Hej!

Jag är 56 år, hade PSA-värde 3,0 och efter provtagning ett Gleason-värde på 7 (3+4) samt T1c. Sammanlagd cancerlängd 18 mm. Cancer bilateralt. Cancern är alltså, enligt biopsierna, spridd över i stort sett hela prostatan, men ingen magnetröntgen har gjorts.

Urologen rekommenderade operation (han är själv kirurg). Strålning diskuteras enbart övergripande eftersom detta inte är urologens främsta kompetensområde.

Jag har begärt att få komma till en onkolog för att få deras version av strålning samt bedömning av mitt fall.

Dock informeras aldrig om andra metoder, jag tänker främst på HiFU och IRE (nanokniv). Dessa behandlingsmetoder finns såvitt jag vet inte i Sverige, men det måste väl finnas forskningsresultat att tillgå samt någon information om det även i Sverige, eller …?

Har ni någon information om dessa metoder eller hänvisning till var jag kan få information, förutom att Googla på det?

Svar

Tyvärr har vi inga forskningsresultat angående behandlingar som Hifu eller Ire. Ire verkar inte heller vara tänkt som en behandlingsmetod vid prostatacancer, men däremot vid några andra tumörformer. Det är möjligt att den onkolog du kommer att träffa kan bedöma när Hifu behandling är lämplig och när den inte är det.