Frågor

Alternativ undersökning

Har varit på en hälsoamqlys med metoden ES-teck där hen berättade att jag hade cancer i vänster lunga. Jag är nu mycket orolig och undrar hur tillförlitlig metoden är för att upptäcka just cancer.

Svar

Hej!

 

Själva apparaten är godkänd av FDA respektive EU dvs är ISO certifierad/CE-märkt dvs apparaten får användas och är inte farlig. (Det betyder inte att någon medicinskt vetenskapligt behöver vara bevisad). Cancer diagnosticeras oftast via flera olika undersökningar. Det krävs t ex ett vävnadsprov för att kunna avgöra vad det är för celler som finns i en misstänkt tumör.

Med vänlig hälsning

Cancerrådgivningen