Frågor

Alternativ som minskar risken för återfall i bröstcancer

Hej!
Det som är märkligt är att vården inte nämner någonting om allt det man kan göra själv för att minska risken för återfall.
Enligt forskning så minskar löpträning (mer än 3,5 km/dag i genomsnitt) risken för återfall med 95% under en nioårsperiod jämfört med dom som inte motionerade särskilt mycket. Får man då biverkningar av medicineringen som skelettskador och mjukdelsskador så kan man ju tyvärr inte träna löpning på denna nivå. Det måste ju vara bättre, om man nu har dom fysiska förutsättningarna, att träna löpning varje dag minst i 30 minuter och hålla en låg fettprocent (max 16-20% underhudsfett). Det är ju i fettvävnaden som östrogenet bildas och med lite fett så mindre östrogen och mindre risk för återfall. Löpning stärker också skelettet. Att kombinera medicineringen med hård träning funkar inte om man då pga medicineringen blir skadad av träningen och därmed får funktionsnedsättningar. Skador leder till att man blir mindre aktiv och får svårare för att hålla nere vikten. Att kunna träna löpning är hög livskvalité. När ska vården börja rekommendera denna mirakelmedicin?

Svar

Hej.

Det var  tråkigt att höra att du inte fått någon information kring att fysisk aktivitet är en sak man själv kan göra för att minska risken för återfall i bröstcancer. Vi kan inte kommentera just den studien som du nämner men att det finns forskning som visar att fysik aktivitet minskar risken för återfall är helt korrekt och förhållandevis ny kunskap. Att informationen om detta kan se mycket olika ut är väl känt och det pågår arbeten med att sprida kunskapen via standardiserade vårdprogram för cancerrehabilitering. Detta för att kunskapen behöver lyftas fram och för att det också skall bli mer jämnlikt över landet. Det som idag rekommenderas i förebyggande syfte är enligt samma riktlinjer som för friska. Självklart behöver man ta individuell hänsyn så det är viktigt att sätta upp realistiska mål, och all träning som blir av är bättre än den som inte blir det. Östrogen bildas framförallt i äggstockar och i binjurbarken men en liten mängd lagras i fettväven vilket är en av anledningarna till att det är fördelaktigt att hålla en normal vikt. På nedanstående länk kan du finna information om hur mycket man bör röra på sig för att minska risken för ohälsa.

https://www.1177.se/Stockholm/Tema/Halsa/Fysisk-aktivitet/Rorelse-ar-livsviktigt/#section-1

Hoppas att detta är svar på dina frågor. Du är alltid välkommen att kontakta oss igen om du har fler funderingar eller behöver stöd. Det går även bra att ringa oss på telefon 08-123 138 00.

Vänliga hälsningar Cancerrådgivningen