Frågor

Äggstockscancer

Jag är 51 år och det konstaterades i fjol att jag har äggstockscancer. Cancern hade spritt sig till livmodern och bukhinnan. Alla dessa opererades bort och det blev ingen resttumör kvar. Min sjukdomskod är C 56.73 stage lll c, gradus 2. Jag fick en serie cytostatika som var undanstökad i slutet på oktober 2012 och jag går nu på kontroller var 3:e månad. Vilken är prognosen för denna diagnos?

Svar

Vi kan inte uttala oss om individuell prognos hos den enskilde patienten. De prognostiska faktorer man tittar på är bland annat stadium, histologi ( vävnadstyp-utseende ), hur lite eller mycket cancercellerna avviker från de normala, hur radikal kirurgin var, insjuknandeålder, hur snabbt CA-125 sjunker efter 1-3 cytostatikakurer.