Frågor

Adjuvans

Hej.

Jag opererades för bröstcancer för lite drygt ett år sedan. 18 mm duktal, Er + 100 %, PgR + 60 %, her2 -, SN 0/2, ingen metastasering, Ki67 20 %, Elton 7. Jag fick strålning 16 ggr och tamoxifen 20 mg/dag sedan dess (= i fjol sommar). Nu först börjar jag kunna penetrera problematiken., och funderar vad som händer. Vad jag tänker på är om jag inte skulle ha någon form av cytostatika på grund av höga Elton och Ki67. Om man räknar ut NPI blir det 3,36 vilket torde vara ”god” prognos, medan Ki67 ligger på gränsen till dålig, om cut off är 22%. Kan man börja (ta) cytostatika ett år efter op? Tycker du jag skall eftersträva det? Eller är det bra som det är? Jag fyller 67 år i höst, och är för övrigt frisk.

Svar

I ditt fall har man gjort den bedömningen att du inte behöver behandlas med cytostatika, förmodligen grundat på att du inte hade någon spridning till lymfkörtlarna. Nej, man kan inte börja behandla med cytostatika 1 år efter operation.