Frågor

3 frågor

Jag opererades för bröstcancer 4 mars 2014. Den var trippelnegativ. Den var 3,8 cm stor. Man hade missat den på mammografin i jan 2013 då den var 2 cm stor enl eftergranskningen.
Jag har läst de nationella riktlinjerna för bröstcancervård och valde mastektomi. Sentinel node var fri från cancer.

Fråga 1: Min gynekolog säger att eftersom cancern var trippelnegativ kan inte orsaken till cancern vara att jag ätit klimakteriehormon i 5 år och därefter använt vagifem i 10år. Stämmer det?

Fråga 2: Min gynekolog säger att eftersom cancern var trippelnegativ så är det ingen fara att använda Vagifem eller Ovesterin i framtiden. Stämmer det?

Fråga 3: Jag har avstått cellgiftbehandling dels pga komplicerande sjukdomar dels pga vad onkologen sagt om cellgiftbehandlingens resultat. Han säger att i ”mitt fall” så om man gav 10 kvinnor cellgiftbehandling hade man gett 7 helt i onödan. De hade aldrig fått några metastaser.
Man hade botat 1 kvinna och de 2 övriga hade man botat tillfälligt och de hade så småningom ändå fått metastaser. Stämmer detta?
Tacksam för svar

Svar

Ursäkta att svaret har dröjt, men vi har väntat på svar från en av våra bröstcancerspecialister. Hon säger följande:
” Även om tumören var hormonreceptornegativ, så kan man inte vara säker på om en hormonbehandling kan påverka negativt. Med största sannolikhet har dock inte hormonbehandlingen orsakat din cancer, men man vet inte säkert. Vi brukar säga att det är ok att använda Ovesterin ( ej lika potent ösrtogen som Vagifem ) eller ännu bättre Blissel, som är en vaginalgel med extremt låg östrogendos. Det finns inte säkra data kring detta varför man inte kategoriskt kan svara patienten, utan det får bli lite svävande svar.
Som svar på din tredja fråga så vet man idag att vissa kvinnor överbehandlas och vissa kvinnor underbehandlas. Forskning pågår om detta.