Radiumhemmets Forskningsfonder

Vi uppmärksammar prostatacancer på Vårdforum

Besök oss gärna onsdag den 20 november, på NKS, Eugeniavägen 3

Kom till Vårdforum så får du den uppdaterade skriften om Prostatacancer – råd, rön, möjligheter som presenteras av Sten Nilsson, överläkare och professor emeritus, och Lennart Levi, professor emeritus. I broschyren finns information om uppkomst, diagnos, förlopp, och olika behandlingsalternativs för- och nackdelar (såväl ur strikt medicinsk som livskvalitetssynpunkt). Här kan man läsa om möjligheter att hantera tillvaron sedan man fått diagnosen, valt terapi och avvaktar eller befinner sig i det fortsatta förloppet. Skriften har till syfte att informera alla berörda – i första hand patienterna och deras anhöriga, men också viss vårdpersonal och allmänhet.
Läs mer här.