Radiumhemmets Forskningsfonder

Tematidningen 2020

Tidningen beskriver de framsteg vår cancerforskning gör för att göra nytta för patienterna

I Tematidningen 2020 kan du läsa mer om cancer som inte är en sjukdom utan många. Det finns många varianter och samma cancerform kan se olika ut hos olika människor beroende på genetik, ålder och en rad andra bakgrundsfaktorer. Det är en av anledningarna till att forskningen under senare år allt mer riktat in sig på individualiserad cancerbehandling. Forskningen har kommit långt, en fantastisk medicinsk utveckling har gjort att överlevnaden i cancer har mer än fördubblats under de senaste 60 åren. Radiumhemmets Forskningsfonder har sin verksamhet nära den kliniska cancerverksamheten på Karolinska Universitetssjukhuset. Fonderna är Sveriges äldsta cancerfonder som stödjer patientnära cancerforskning med fokus på tidigare diagnostik, förbättrade behandlingsmetoder och omvårdnad.