Radiumhemmets Forskningsfonder

Spännande historia och framtid

Se föredraget om bland annat Radiumhemmets Forskningsfonders insatser och möjliga framtidsområden

Nu kan du ta del av en inspelning av föredraget Cancerföreningen i Stockholm – Spännande historia och framtid!

Under föredraget berättar professor emeritus Bertil Hamberger, tidigare vice ordförande i Cancerföreningen i Stockholm, om bland annat Radiumhemmets tillkomst, Radiumhemmets Forskningsfonders insatser och de framtidsområden som diskuterats i fondernas styrelser.

Föredraget hölls ursprungligen i samband med Cancerföreningens extra årsmöte den 24 november.