Samarbete med Cancerrådgivningen

Cancerrådgivningen besöker kansliet för samtal kring framtida samarbeten

Idag har kansliet besök av Cancerrådgivningen för utbyte av tankar kring hur vi kan stödja varandra genom fortsatt samarbete.

Med stöd från Radiumhemmets Forskningsfonder startade Cancerrådgivningens verksamhet 1981 och sedan dess har vårt samarbete fortsatt på olika sätt, exempelvis går det att ställa frågor till Cancerrådgivningen direkt via vår webbplats.

Till Cancerrådgivningen kan såväl privatpersoner som vårdpersonal vända sig med frågor om cancer eller för att få stöd. Läs gärna mer om Cancerrådgivningens verksamhet.