Radiumhemmets Forskningsfonder

Radiumhemmets Forskningsfonders tidning 2021

I vår tidning Cancerforskning räddar liv kan du läsa om några av de forskningsprojekt som Radiumhemmets Forskningsfonder stödjer

Den cancerforskning som vi stödjer drivs framåt av målmedvetna och nyfikna forskare. Gemensamt för dem alla är att forskningen sker i nära anslutning till sjukvården och att de vill nå forskningsresultat som inom en nära framtid kommer cancerpatienter till nytta – så kallad klinisk patientnära cancerforskning.

Just nu har vi 189 forskare, med ett eller flera pågående projekt, knutna till oss.

I årets tidning kan du ta del av några av cancerforskningens senaste framsteg.