Prostatacancer – Råd, rön, möjligheter

En skrift om bland annat diagnos, förlopp och behandlingsalternativ samt om tillvaron sedan man fått diagnos och valt terapi.

Denna informativa och inkännande skrift om prostatacancer har författats av Sten Nilsson, professor emeritus i onkologi, och Lennart Levi, professor emeritus i psykosocial miljömedicin.

Avsnittet om behandlingsalternativ presenteras med fördelar och nackdelar, ur såväl strikt medicinsk som livskvalitetssynpunkt. I skriften behandlas även möjligheter att hantera tillvaron sedan man fått diagnos, valt terapi och avvaktar eller befinner sig i det fortsatta förloppet.

Skriften har tagits fram med stöd från Radiumhemmets Forskningsfonder och kan beställas kostnadsfritt via vår webbplats.

Till beställningsformuläret