Ny upplaga – skrift om prostatacancer

Prostatacancer – Råd, rön, möjligheter har uppdaterats med nytillkommen vetenskap och är nu redo för beställning.

Det har skett en glädjande kunskapsutveckling om prostatacancer sedan tryckningen av den senaste upplagan från 2020. Nya, effektiva läkemedel har tillkommit samt ny kunskap om hur de bäst kan användas och i vilket skede de gör bäst nytta. Vid spridd prostatacancer finns idag flera preparat som har dokumenterad sjukdomsbromsande verkan och positiv effekt på överlevnaden.

Utöver utvecklingen inom medicinsk behandling är skriften också uppdaterad med bland annat de förändringar som har skett avseende riskindelning i Sveriges nationella vårdprogram för prostatacancer.

Omslag 2024 års upplaga av Prostatacancer – Råd, rön, möjligheter. En man har stannat på sin cykel med färdriktning framåt längs grön natur, och blickar bakåt med ett mjukt leende.

Beställning

Skriften är kostnadsfri. För vårdgivare och vid större beställningar tillkommer fraktkostnad.

Till beställningsformuläret

Mer information

Mer information om skriften


Bilden: författare Sten Nilsson, överläkare och professor emeritus, som skrivit broschyren tillsammans med Lennart Levi.