Jubileumsboken

Radiumhemmets jubileumsbok skildrar historien om Radiumhemmet och om forskningsfonderna, utan vars hjälp det aldrig blivit något Radiumhem. 

Boken beskriver Radiumhemmets tillkomst och verksamhetens utveckling fram till den internationellt erkända institution som Radiumhemmet kom att bli.

I boken blandas historik med medicinhistoriska essäer skrivna av onkologer och specialister. 

Boken har sammanställts av Evi Gustavson-Kadaka och Tomas Jansson och gavs ut i samband med hundraårsjubileet (2010) för Radiumhemmet och Cancerföreningen i Stockholm, som är en av de cancerfonder som utgör Radiumhemmets Forskningsfonder.

Här kan du läsa Jubileumsboken som pdf

Ett fysiskt exemplar av boken kan beställas via INFO@RAHFO.SE för 100 kronor, plus porto. Bidraget går till den kliniska patientnära cancerforskning som Radiumhemmets Forskningsfonder stödjer.