Radiumhemmets Forskningsfonder

Information rörande reseanslag och det nya corona-viruset

Information regarding approved travel grants and the new corona virus

För er som har beviljade reseanslag och har frågor rörande vad som gäller om konferensen ställs in eller flyttas finns information här.

For those who have approved travel grants and have questions about what applies in the case of a cancelled or relocated conference, there is information here.