Radiumhemmets Forskningsfonder

Fonderna delfinansierar professur i tumörpatologi på KI

Radiumhemmets Forskningsfonder vill genom stödet bidra till högkvalitativ forskning inom tumörpatologi med inriktning mot diagnostik.

Just nu annonserar Karolinska Institutet tjänsten som professor i tumörpatologi med sista ansökningsdag måndag den 22 augusti.

Stödet till denna professur är en del av en större satsning där Radiumhemmets Forskningsfonder under 2020–2021 tog initiativ till att gemensamt med Karolinska Institutet finansiera och inrätta fem nya professurer, en i onkologi, en i immunterapi, två i tumörpatologi och en inom onkologisk kirurgi.