Beställ skrift om prostatacancer

Prostatacancer – Råd, rön, möjligheter är en saklig och inkännande skrift om prostatacancer. I skriften hittar du information om prostatacancerns uppkomst, diagnos, förlopp, behandlingsalternativ samt om tillvaron efter diagnos och vald terapi.

Avsnittet om behandlingsalternativ presenterar fördelar och nackdelar, både ur ett strikt medicinskt perspektiv och med fokus på livskvalitet. I skriften finner du även råd om hur tillvaron kan hanteras i olika skeden av sjukdomsförloppet. 

Skriften har författats av Sten Nilsson, professor emeritus i onkologi, och Lennart Levi, professor emeritus i psykosocial miljömedicin, och har tagits fram med stöd från Radiumhemmets Forskningsfonder. 

Du beställer ett kostnadsfritt exemplar här.  

TILL BESTÄLLNINGSFORMULÄRET