alt=""

Årsberättelser 2022

Med stöd från allmänheten kunde våra två fonder, Cancerföreningen i Stockholm och Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond, under 2022 dela ut 79 miljoner kronor till patientnära cancerforskning.

Anslag beviljades till forskningsprojekt inriktade på specifika cancerdiagnoser, förbättrad diagnostik och behandling, ökad kunskap om tumörers egenskaper samt cancerprevention. Fonderna bidrog även med infrastrukturstöd till cancerforskning samt finansiering av nya professorstjänster på Karolinska Institutet och forskningstid för kliniskt verksamma doktorander. Allt detta för att främja att den patientnära cancerforskningen ligger i framkant på både kort och lång sikt.

I fondernas Årsberättelser 2022 finns exempel på vårt forskningsstöd genom artiklar med några av de forskare som beviljades anslag under året. Här presenteras även fondernas årsredovisningar, styrelsemedlemmar, nyckeltal med mera.