Årsberättelse 2021

Läs fondernas årsredovisningar för 2021 och intressanta artiklar om forskning vi stödjer

I årsberättelsen för 2021 hittar du våra två fonders årsredovisningar samt artiklar om forskare och forskningsprojekt som tilldelades anslag under verksamhetsåret.