Radiumhemmets Forskningsfonder

Ansökningar forskningsanslag 2022

Ansökningssystemet är öppet för ansökningar rörande forskningsanslag med dispositionstid från 1 januari 2022

Sista ansökningsdag är 1 september 2021.

Till ansökningssystemet