80 miljoner till patientnära cancerforskning

Radiumhemmets Forskningsfonder kan i år dela ut 80 miljoner kronor till klinisk patientnära cancerforskning. Stort tack till alla er som bidrar med gåvor!

Under 2022 går vårt forskningsstöd till forskningsprojekt inom blodcancer, bröstcancer, bukspottkörtelcancer, huvud-halscancer, lungcancer, malignt melanom, prostatacancer, sarkom, sköldkörtelcancer och äggstockscancer.

Anslag ges även till projekt som syftar till ökad kunskap om tumörers egenskaper, cancerprevention och förbättrad diagnostik samt behandling såsom immunterapi, cancervaccin och strålbehandling.

Utöver forskningsprojekt stödjer Radiumhemmets Forskningsfonder också enskilda, framstående forskare genom stöd till professorstjänster på Karolinska Institutet samt finansiering av forskningstid för kliniskt verksamma doktorander.

Därtill bidrar vi med infrastrukturstöd till cancerforskning på BioClinicum

Projektanslag 2022

Följande forskare har i år tilldelats finansiering för forskningsprojekt inom klinisk patientnära cancerforskning:

 • Olof Akre, professor – ProMort: A Program for prediction of mortality in prostate cancer
 • Evren Alici, docent – New therapeutic approaches in multiple myeloma – Prevention and treatment of relapse
 • Marie Arsenian Henriksson, professor – Targeting MYCN and Metabolism in Neural Childhood Tumors for Precision Medicine
 • Jonas Bergh, professor – Human bröstcancer – studier av faktorer involverade i tumörprogression, terapiresistens och skräddarsydda behandlingskoncept för den enskilda patienten
 • Klas Blomgren, professor – Lithium treatment against late complications after brain radiotherapy – LiBRA, amulti-centre, double-blind, placebo-controlled, randomised trial
 • Gabriella Cohn Cedermark, docent – SWENOTECA ABC-studien
 • Hanna Dahlstrand, docent – Immunceller i relation till genetisk profil och utveckling av nya varianter av T-cellsbaserad immunterapi vid äggstockscancer
 • Tina Dalianis, professor – Studies on human papillomaviruses and other markers to specifically target and improve therapy for head and neck cancer patients
 • Katalin Dobra, professor – Integrerad strategi för individanpassad och målinriktad behandling av lungcancer och lungsäckcancer
 • Jennie Engstrand, fil. dr – Ablation eller resektion som botande behandling av kolorektala levermetastaser – En Nordisk Randomiserad studie
 • Tom Erkers, fil. dr – Modulering av apoptotisk signalering med nya kombinationsbehandlingar
 • Johan Hartman, professor – Precision pathology – deciphering patient outcome in breast cancer
 • Hildur Helgadottir, med. dr – Translationell forskning med syfte att förbättra preventiva insatser och onkologisk behandling vid malignt melanom
 • Thomas Helleday, professor – Behandling av blodcancer med en ny typ av hämmare av nukleotid metabolism
 • Per Hydbring, fil. dr – Systemic in vivo delivery of nanoparticle-formulated microRNAs to combat treatment refractory non-small cell lung cancer
 • Veronica Höiom, med. dr – Studier på ärftliga faktorer med association till melanominsjuknande, överlevnad i melanom och terapirespons
 • Rozbeh Jafari, fil. dr – Integrative multi-omics for mechanistic insights into childhood ALL for precision therapies
 • Per-Johan Jakobsson, professor – Immunomodulating functions of prostaglandin E2 in the tumor microenvironment
 • Anna Johansson, docent – Disease characteristics, treatment and outcomes in women with pregnancy-associated cancer
 • John Inge Johnsen, docent – Portraying tumor heterogeneities and plasticity in neuroblastoma for the development of personalized medicine
 • Christofer Juhlin, docent – Molekylärbiologiska studier av tyreoideacancer: med fokus på TERT som klinisk markör
 • Helen Kaipe, docent – Exploring tumor-infiltrating T cells in the pancreatic tumor microenvironment – role of chemokines for T cell infiltration
 • Kasper Karlsson, med. dr – Precision lethality for pediatric sarcoma
 • Rolf Kiessling, professor – Cellterapi av cancer med T celler och Dendritcellsvaccin
 • Katarina Le Blanc, professor – Cured but not well: Long term fatigue and cognitive dysfunction due to synaptopathy or brain GvHD?
 • Sören Lehmann, professor –The role of epigenetic aberrations for leukemia biology and treatment response in acute myeloid leukemia
 • Rolf Lewensohn, professor – Personalization of Lung Cancer Treatment-Novel Biomarkers and Integration with Radiation Therapy
 • Annika Lindblom, professor – Cancer predisposition, prevention and prognosis
 • Linda Sofie Lindström, docent – Varför får friskförklarade bröstcancerpatienter sena återfall och dör
 • Matthias Löhr, professor – Improving pancreatic cancer treatment: a translational and personalised approach
 • Isabelle Magalhaes, docent – Mesothelin CAR T cell therapy for advanced ovarian cancer treatment
 • Alexios Matikas, docent – Optimization of prognostication and therapy prediction in ER-positive, HER2-neg early breast cancer by leveraging integrated proteogenomic analyses
 • Håkan Mellstedt, professor – The ROR1 and fractalkine receptors as novel targets facilitating the development of PrecisionCancerMedicine (PCM)
 • Sten Nilsson, professor – Målspecifik behandling av urogenitala tumörsjukdomar
 • Pär Nordlund, professor – Translating CETSA-based drug efficacy biomarkers to guide acute myeloid leukemia therapy
 • Anders Näsman, docent – Diagnostiska och prognostiska markörer i huvudhalscancer, med fokus på maligna spottkörteltumörer och orofaryngeala carcinom
 • Ekaterina Pokrovskaja Tamm, docent – Targeting autophagy in acute lymphoblastic leukemia
 • Hong Qian, fil. dr – Identifiera nya terapeutiska mål för att övervinna läkemedelsresistens och återfall i myeloisk leukemi
 • Richard Rosenquist Brandell, professor – Charting the complex molecular landscape in chronic lymphocytic leukemia – the path towards precision medicine
 • Sahar Salehi, docent – Unveiling the effects of surgical trauma and local anesthetics in ovarian cancer to define a basis for individualized cancer surgery
 • Leif Stenke, professor – Modulering av aberrant cellsignalering vid kronisk myeloisk leukemi
 • Fredrik Strand, docent – Developing machine learning models for MRI-based precision medicine for breast cancer
 • Kay Sundberg, docent – To live better and longer with breast cancer: effects of supportive and person-centered care assisted by mobile technology within a primary health context
 • Nicholas Tobin, docent – Translational ‘Omics Oncology: Focus on cell cycle biology and its clinical applications
 • Iuliana Toma-Dasu, professor – Development of a testbed for patient selection for proton radiotherapy
 • Thuy Tran, docent – Development of TROP-2 radiotheranostics for metastatic triple negative breast cancer
 • Per Uhlén, professor – Precisionsmedicin för urinblåsecancer med 3D-mikroskopi
 • Lena Wettergren, professor – Web-based treatment of fertility-related distress and sexual problems after cancer – a randomized controlled pilot trial testing the Fex-Can 2.0
 • Stina Wickström, fil. dr – Development of cellular immunotherapy for gynecological cancers
 • Kristina Viktorsson, fil. dr – Ephrin/Eph signaling as treatment targets and predictive biomarkers in precision cancer medicine of lung cancer
 • Petter Woll, fil. dr – Genetic and cellular selection of pre-leukemic cells at risk for malignant transformation
 • Anders Österborg, professor – Precisionsbehandling vid lymfoida tumörer: från nya targets och drogutveckling, via translationella kliniska studier, till real-world analyser
 • Arne Östman, professor – Identification of fibroblast-related biomarkers and drug candidates for ER+ breast cancer