18 kliniska doktorander beviljas stöd för forskningstid

Återigen var intresset stort och kvaliteten på ansökningarna hög när Radiumhemmets Forskningsfonder på nytt utlyste anslag för forskningsmånader för kliniska doktorander.

Totalt mottogs 37 ansökningar av vilka 18 beviljades vid styrelsemötena för Cancerföreningen i Stockholm samt Konung Gustaf V:s Jubileumsfond den 21 april.

Följande 18 doktorander har fått anslag för 3 månaders forskningstid på heltid:

 • Bonnie Bengtsson, Specialistläkare Endoskopi, Karolinska Universitetssjukhuset, för projektet ”Prognos vid levercirrhos: Cancerutveckling, mortalitet och dekompensation”
 • Johan Björklund, Specialistläkare Urologi, Karolinska Universitetssjukhuset, för projektet ”Postoperative mortality and morbidity after abdominal and pelvic cancer surgery”
 • Björn Bolmstrand, Bitr Överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset, för projektet ”Locally advanced rectal cancer, aspects on management, outcome and reconstruction”
 • Caroline Boman, Specialistläkare Onkologi, Karolinska Universitetssjukhuset, för projektet ”Studies on the composition, regulation and spaciotemporal dynamics of the immuneinfiltrate in breast cancer”
 • Johanna Borg Bruchfeld, ST-läkare Hematologi, Karolinska Universitetssjukhuset, för projektet ”Könsrelaterade skillnader i incidens och dödlighet hos vuxna lymfompatienter: epidemiologiska och biologiska perspektiv”
 • Nina Groes Kofoed, Specialistläkare, Karolinska Universitetssjukhuset, för projektet ”Implications of perioperative and surgical management on (oncologic) outcome in women with advanced epithelial ovarian cancer”
 • Cecilia Haglund, ST-läkare Klinisk patologi och cytologi, Karolinska Universitetssjukhuset, för projektet ”Genome wide studies on sarcomas”
 • Martin Hysek, Specialistläkare Patologi, Karolinska Universitetssjukhuset, för projektet ”Telomerase related studies in thyroid cancer”
 • Caroline Kamali, ST-läkare Onkologi, Karolinska Universitetssjukhuset, för projektet ”Management of ALK-positive Non-Small Cell Lung Cancer – Clinical Characteristics and Biomarkers of Treatment Response and Resistance”
 • Aiva Lundberg Båve, Bitr Överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset, för projektet ”Cancer risk and prognostic factors in Primary Sclerosing Cholangitis”
 • Agnes Mattsson, ST-läkare Hematologi, Södersjukhuset, för projektet ”Real-world studies in Chronic Lymphocytic leukemia”
 • Axel Möller, Specialistläkare Urologi, Karolinska Universitetssjukhuset, för projektet ”Diagnostic tests in prostate cancer and its utilities in predicting disease burden”
 • Meis Omran, ST-läkare Onkologi, Karolinska Universitetssjukhuset, för projektet ”Medfödda TP53-mutationer i Sverige: molekylär karaktärisering av genotyp-fenotypkorrelation och utvärdering av ett nytt kontrollprogram med helkropps-MR och vätskebiopsier”
 • Erik Sachs, ST-läkare Thoraxkirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset, för projektet ”Surgical treatment of lung cancer”
 • Marcus Skribek, ST-läkare, Karolinska Universitetssjukhuset, för projektet ”Efficacy of immune checkpoint inhibitors in advanced non-small cell lung cancer”
 • Andrianos Tsekrekos, Bitr Överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset, för projektet ”Combined modality treatment of advanced gastric cancer: aspects on standardisation of the assessment of tumour regression grade and the role of minimally invasive surgery”
 • Diana Zach, Bitr Överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset, för projektet ”Vulvar cancer: Patterns of recurrence, quality of life and extended indications for the sentinel node technique”
 • Mark Zupancic, ST-läkare Onkologi, Karolinska Universitetssjukhuset, för projektet ”Diagnostic and prognostic markers in primarily non-smoking related head and neck cancer”