Genombrott i sikte

- Forskningen om urinblåsecancer står på randen till en del genombrott.

Anders Ullen 7– Det börjar lossna både med nya behandlingar och med ökad kunskap om orsakerna till varför urinblåsecancer har varit så svårbehandlad, säger Anders Ullén, överläkare och docent vid Karolinska Institutet.

Till skillnad mot många andra cancerformer där utvecklingen gått snabbt framåt har behandlingen inom det här området inte förändrats så mycket under de senaste trettio åren. Nu börjar det dock hända saker.

– Att det tagit så lång tid tror jag beror på att urinblåsecancer kliniskt och genetiskt är en komplex sjukdom, något som bidrar till att det är svårt att hitta effektiva läkemedel som fungerar för alla patienter. Över tid utvecklar tumörerna också motståndskraft mot de behandlingar som finns.

En stor utmaning ligger i att utveckla bättre behandlingar än de som stått till buds.

– Möten med patienter parallellt med forskningsarbetet är en stark drivkraft i vår strävan att hitta nya läkemedelskombinationer och behandlingar. Speciellt när egna resultat leder till nya rön som direkt kan förbättra patienternas situation.

Internationella samarbeten

Behovet av att utveckla nya, effektiva behandlingsalternativ och få mer kunskap om varför vissa patienter har mer nytta av behandlingarna än andra är stort. I ett aktuellt forskningsprojekt arbetar Anders Ulléns forskargrupp med att utvärdera nya behandlingskoncept för patienter med avancerad urinblåsecancer i olika faser av sjukdomen.

– Det handlar dels om en helt ny behandlingskombination för patienter som aldrig tidigare behandlats, dels en behandlingskombination för patienter vars primärbehandling inte längre fungerar.

Projektet genomförs i samarbete med ett svenskt nätverk och internationella partners. I ett annat projekt genomförs kliniska prövningar tillsammans med andra ledande cancersjukhus i Norden.

– Ett viktigt mål i denna studie är att studera om de nya behandlingarna kan leda till både förlängd överlevnad och bättre livskvalité för drabbade patienter. Genom vävnadsprover från patienterna försöker vi förstå vilka effekter behandlingarna har på molekylär nivå och bakgrunden till skillnader i känslighet.

Framtid

Att forskningsframstegen inom cancerområdet även har nått urinblåsecancer innebär att utvecklingen kommer att gå betydligt snabbare framöver.

– I framtiden kommer läkemedlen att vara mer effektiva, patienterna kommer att leva längre och vi kommer att veta mer om vilket läkemedel som passar bäst för vilken patient. Vissa former av avancerad cancer tror jag vi lärt oss att behandla så att patienterna under lång tid kan vara symptomfria och leva livet som vanligt, trots sin sjukdom. Jag tror också att vi kommer att ha en bredare arsenal av läkemedel att tillgå med delvis helt nya angreppssätt. Något som bottnar i att vi fått en ökad förståelse för de mekanismer som gör att tumörerna lyckas undgå en del av dagens behandlingar. Inom 15 år hoppas jag att vårt arbete har bidragit till att forskningen tagit flera små, och ibland lite större steg framåt.

Text: Anette Bodinger, Foto: Håkan Flank, Årsredovisning 2014