Prostata- och urinblåsecancer

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män.

Nära 11 000 män per år får diagnosen, men alla tumörer behöver inte behandlas utan man kan leva med dem utan att få några besvär.
Det är oklart vad som orsakar prostatacancer, men om man har flera släktingar med sjukdomen är risken större att man får den.
Man kan bli frisk från prostatacancer, men även om man inte blir det kan man ofta leva ett bra liv i många år trots sjukdomen.

Urinblåsecancer är vanligast hos personer i 50-75-årsåldern och vanligare bland män än bland kvinnor. Drygt 3 000 personer får diagnosen varje år.
Orsaken till sjukdomen är inte helt klarlagd, men livsstil och miljö har betydelse. Rökning och arbete i gummi- eller färgindustri kan vara riskfaktorer.
Att få urinblåsecancer och att behandlas för det kan innebära en stor förändring i livet. Men med dagens behandlingsmetoder blir många friska igen.

Läkemdel mot spridd prostatacancer
Professor Sten Nilsson redogör för de sjukdomsbromsande läkemedel mot metastaserad (spridd) prostatacancer som vi har tillgång till idag och de som kommer ”runt hörnet”.

Snabb behandlingsutveckling vid spridd prostatacancerPrognosen för patienter med spridd prostatacancer har förändrats dramatiskt de senaste åren. Även om det inte finns någon botande behandling år har det under senare år kommit en rad nya mediciner som kan hjälpa till att bromsa sjukdomen.

Nytt test revolutionerar vården
– En stark drivkraft är att ny kunskap snabbt ska komma patienterna till nytta. Det säger Henrik Grönberg vars forskning kring ett nytt test för prostatacancer på bara fem år gått från planeringsstadium till klinik.

Genombrott i sikte
– Forskningen om urinblåsecancer står på randen till en del genombrott. Det börjar lossna både med nya behandlingar och med ökad kunskap om orsakerna till varför urinblåsecancer har varit så svårbehandlad, säger Anders Ullén, överläkare och docent vid Karolinska Institutet.

Nytt läkemedel mot spridd prostatacancer
Sten Nilsson, professor vid Radiumhemmet och Karolinska Institutet har tillsammans med norska kollegor lyckats med det som många forskare drömmer om: att ta en idé fram till ett färdigt läkemedel.

Läs mer:
1177.se Vårdguiden – Prostatacancer
1177.se Vårdguiden – Urinblåsecancer
Cancerrådgivningen – Frågor och svar