Övrig cancer

Biobankens gamla prover kan ge nya svar
Framtidens cancerbehandling  förväntas bli individuell och biobankerna är en viktig resurs i den strävan. Christofer Juhlins forskning är inriktad på tumörer i kroppens hormonproducerande organ. Till sin hjälp har han en biobank som innehåller mer än 30 000 prover från tumörer.

Lever- och gallvägscancer
Ungefär 1 000 personer per år får diagnosen cancer i lever eller gallvägar. De flesta som insjuknar är över 65 år. Något fler män än kvinnor drabbas.

Tidig upptäckt gör att vi kan bota fler
Vår forskning syftar till att upptäcka gallvägscancer tidigt, det är enda sättet att skapa god överlevnad hos den här patientgruppen, säger Annika Bergquist, överläkare och professor vid Karolinska Institutet i Huddinge.

Läs mer:
1177.se Vårdguiden – Gallvägscancer
1177.se Vårdguiden – Levercancer
Cancerrådgivningen – Frågor och svar

Testikelcancer

Testikelcancer är den vanligaste cancerdiagnosen bland unga män. På fyrtio år har den gått från att vara en sjukdom där nästan alla med spridd sjukdom dog, till att nästan alla botas.

Nästan alla testikelcancerpatienter blir friska
Prognosen är god och den största delen av patienterna hittar vi i ett läge där sjukdomen inte har spritt sig. Men även i de fall sjukdomen är spridd har vi oerhört goda behandlingsresultat. Större andelen av alla testikelcancerpatienter blir friska, säger Gabriella Cohn Cedermark, överläkare och docent vid Karolinska Institutet.

Läs mer:
1177.se Vårdguiden – Testikelcancer
Cancerrådgivningen – Frågor och svar

Sköldkörtelcancer

Varje år drabbas ca 400 personer i Sverige av cancer i sköldkörteln. De flesta blir friska efter behandling.

Immunterapi med hjälp av mördarceller
Genomslagskraften kanske inte blir så stor om man jämför med bröst- eller prostatacancer. Men å andra sidan, när vi får behandlingen att fungera kan den appliceras på en rad olika cancerformer, säger Andreas Lundqvist, forskargruppschef och docent vid Karolinska Institutet, som riktat in sin forskning på att hitta immunterapi mot aggressiv sköldkörtelcancer.

Läs mer:
1177.se Vårdguiden – Sköldkörtelcancer
Cancerrådgivningen – Frågor och svar

Huvud- och halscancer

Huvud- och halscancer är ett samlingsnamn för elakartade tumörer som uppstår i läpp, munhåla, svalg, struphuvud, näsa, bihålor och i spottkörtlar. I Stockholmsregionen insjuknar cirka 270 personer årligen i huvud-halscancer. Framförallt drabbas personer över 60 år och det är tre gånger vanligare hos män än hos kvinnor.

Läs mer:
1177.se Vårdguiden – Huvud- och halscancer
Cancerrådgivningen – Frågor och svar