Det finns ett stort behov av nya behandlingar

– Genom att kombinera forskning och klinik kan jag hämta frågeställningar från båda världar och försöka översätta dem från patient till laboratorium och vice versa.

_HFA9292Simon Ekman (1)– Just vid lungcancer är behovet av nya behandlingar väldigt stort, säger Simon Ekman, överläkare och forskare vid Karolinska Institutet.

Simon Ekmans arbete är inriktat på lungcancer, både som forskare och onkolog.

– Det är en svår diagnos att få och generellt en dålig överlevnad. Ett av mina forskningsspår är att försöka hitta prediktiva biomarkörer, alltså faktorer som kan förutse om en patient kommer att svara på en viss behandling eller inte.

Både vid insättande av första behandling, och över tid, utvecklas ofta resistens mot läkemedel.

– Jag försöker förstå vilka mekanismer som ger resistens, varför vissa drabbas och vad det är för slags resistens det handlar om. Om vi kan identifiera resistensmekanismen kan vi också rikta behandlingar mot den.

Stort behov

Simon Ekman konstaterar att det idag finns behandlingar för avancerad lungcancer som kan ge ökad livslängd och förbättrad livskvalitet, men att det finns mycket kvar att göra.

– Vi vill utveckla detta vidare samtidigt som det övergripande målet, och vår förhoppning, är att kunna bota människor som drabbas av avancerad cancer.

En stark drivkraft i forskningen, enligt Simon Ekman är att han som kliniker träffar många patienter och ser det stora behov som finns av nya och förbättrade behandlingar.

– Ibland känner jag mig som doktor både maktlös och frustrerad när jag inte har de rätta verktygen för att kunna hjälpa en patient så mycket som jag skulle vilja. Samtidigt är det en spännande tid att vara forskare i. Utvecklingen går snabbt och när det kommer data om nya målriktade läkemedel, ofta med tillhörande biomarkörer, så vet man att det nuförtiden inte behöver dröja länge förrän vi kan använda den nya behandlingen i kliniken. Att kunna göra skillnad för människor som drabbas av cancer är en oerhört stark drivkraft.

Text: Anette Bodinger, Foto: Håkan Flank, Årsredovisning 2015