Vi vill jaga bort lymfomceller från vävnaden

– Min förhoppning är att vår forskning ska leda till en ny behandling mot mantelcellslymfom, en terapi som kan användas i kombination med andra behandlingar och har väldigt lite biverkningar, säger Birgitta Sander, överläkare och professor vid Karolinska Institutet i Huddinge.

Global-Sander_2705Birgitta Sander ägnar sin forskning åt mantelcellslymfom, MCL, ett svårbehandlat lymfom där många patienter får återfall i sin sjukdom. Det finns därför ett stort behov av att öka kunskaperna om behandlingsbara sjukdomsmekanismer.

– Orsaken till att jag valde MCL var från början att den är så lätt att definiera, man kan vara helt säker på att ha en ren sjukdomsgrupp. Dessutom har patienter som drabbas av sjukdomen en mycket sämre överlevnad jämfört med patienter med andra typer av lymfom. Jag vill hitta svaret på varför MCL uppkommer och om det är möjligt att hitta några nya måltavlor för behandling.

I Birgitta Sanders projekt studeras det lokala tumörimmunologiska svaret och om det går att förstärka svaret i syfte att förbättra patienternas prognos.

– Vi undersöker bland annat om cannabinoidreceptorer kan utgöra nya måltavlor för terapi i lymfom. Cannabinoidreceptorer är G-proteinkopplade receptorer som vi vet är mycket högre uttryckta i lymfom än i normala celler.

Färre biverkningar

Ett annat forskningsspår är vilken roll transkriptionsfaktorn SOX11 och det lokala tumörimmunologiska svaret har i MCL.

– Våra resultat visar att det lokala tumörimmunologiska svaret och andelen T-lymfocyter i lymfknutor vid diagnos av MCL har betydelse för både sjukdomsförlopp och patientöverlevnad. Något som kan leda till en förändring av behandlingsstrategier genom att man i större utsträckning kan överväga immunmodulerande läkemedel, förklarar Birgitta Sander.

Tillsammans med en f d doktorand, hematologen Björn Wallin, har Birgitta Sander nyligen lämnat in en etisk ansökan om att få göra en studie med ett registrerat läkemedel mot MS som innehåller cannabinoider.

– En hypotes är att den här receptorn på något sätt jagar ut lymfomcellerna bort ifrån vävnaden. När de släpper från vävnaden blir de också mer känsliga för cytostatika. Så länge de sitter fast får den en massa skyddande signaler från olika stromaceller. Skulle man kunna jaga ut dem kan de inte längre försvara sig på samma sätt.

På sikt hoppas hon att forskningen ska leda fram till en ny behandling av MCL.

– Vår tanke är att stimulering av cannabinoidreceptorer ska göra lymfomcellerna mer känsliga för andra terapier. Man skulle kanske kunna gå ner i dos med cytostatika, något som vore väldigt bra för patienten. Efter fjärde, femte återfallet kan man ofta inte ge mer läkemedel på grund av s.k. kumulativ toxicitet. Med mindre doser skulle antalet om- gångar kunna ökas, biverkningarna minskas och överlevnaden förlängas.

Text: Anette Bodinger, Foto: Håkan Flank, Årsredovisning 2014