Vi vill hitta nya prediktiva metoder

För att kunna ge rätt behandling till rätt patient behövs nya metoder som förutsäger terapisvar, säger Göran Jönsson, forskare vid Lunds universitet, som med hjälp av molekylärbiologiska tekniker försöker hitta de patienter som svarar på de nya immunterapierna mot malignt melanom.

Tidigare har patienter med aggressiv hudcancer spridd haft en ganska dyster prognos, men under senare år har nya immunterapier revolutionerat behandlingen. Problemet är att man inte i förväg kan säga om patienten kommer att svara på terapin eller inte.  Göran Jönssons forskning handlar om att med hjälp av molekylärbiologiska tekniker identifiera patienter som svarar på de nya immunterapierna mot malignt melanom.
– För att hitta dem använder vi oss av moderna analystekniker där vi tittar på alla geners uttryck i tumörcellerna. Utifrån dessa bilder försöker vi sedan hitta mönster
som är specifika för de som svarar eller inte svarar på behandlingen. Dessa mönster kan sedan testas på andra patienter och visa om de kommer att svara på behandlingen eller ej.
Arbetet sker i gränslandet mellan klinisk och preklinisk forskning där djup kunskap om melanombiologi och dess mekanismer kombineras med nya högteknologiska metoder som möjliggör tumörstudier med storskaliga molekylära analyser.
– I samarbete med universitetssjukhuset i Köpenhamn tas T-celler från patienter som bestyckas med olika egenskaper för att sedan återföras i kroppen där deras uppgift är att hitta och eliminera tumören Vi får sedan en bit tumörvävnad skickad till oss och på den gör vi molekylärbiologiska analyser, förklarar Göran Jönsson.

Klinisk rutin
Tanken är att metoden ska leda till att läkare i förväg ska kunna avgöra om en tänkt immunbehandling kommer att fungera hos en patient eller inte.
– För oss handlar det inte bara om att hitta en metod, vi vill också lära oss mer om biologin bakom tumörerna. En hypotes är att de patienter som svarar på behandling har ett stort antal mutationer i sina tumörer och att det bidrar till att cancercellerna lättare kan slås ner, men om det stämmer återstår att se. Molekylära analysmetoder har nu börjat introduceras i klinisk rutin.
– Jag tror att vi bara har sett starten på den utvecklingen. Om tio år kommer de metoder som i dag enbart används på forskarnivå ha tagit steget till klinik och verkligen komma till gagn för patienterna, avslutar Göran Jönsson.

Text: Anette Bodinger, Foto: Håkan Flank, Tematidningen 2018