Vi behöver forskargrupper där olika kompetenser möts

– Det behövs forskargrupper som spänner över ett bredare fält. När olika kompetenser möts går forskningen från att bli bra till att bli riktigt bra, säger Elisabeth Epstein, docent och överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

_HFA9433Elisabeth Epstein arbetar med ultraljudsdiagnostik för att kunna skräddarsy behandling för patienter med olika gynekologiska tumörer.

– När det gäller livmodercancer vet vi att vi både överbehandlar och underbehandlar nära en tredjedel av patienterna. Det vi vill göra är att titta på multimodala strategier och ta fram en individualiserad riskprofilanalys för varje kvinna.

Tidigare byggdes riskbedömningen enbart på den biopsi som togs när det konstaterades att patienten hade livmodercancer.

– Det som har tillkommit på senare år är ultraljud vilket ger lite mer information om hur stor tumören är och hur den breder ut sig. Vi vill även lägga till en DNA-analys och på så vis få ännu mer information om tumören. Sammantaget kan vi på så sätt få en mycket tydligare bild över den enskilda kvinnans risk.

Den samlade informationen ger säkrare underlag för läkarna att bestämma vilka som behöver en större operation där lymfkörtlar i buk och bäcken tas bort.

– Vi vill inte utsätta patienter för denna radikala behandling i onödan eftersom det är ett riskfyllt ingrepp där många patienter får besvär efteråt. Med hjälp av DNA-analys får vi veta mycket mer om tumören och kan på så vis hitta nya och mer riktade behandlingsstrategier.

Korsbefruktning

Projektet drivs i samarbete med Joseph Carlsson, docent och överläkare vid enheten för cytologi och patologi.

– Vi kombinerar våra olika kompetenser för att komma fram till nya beslutsunderlag som kan hjälpa oss att ge rätt behandling till rätt patient. Tillsammans kan vi göra mycket, var för sig ser vi bara vår egen lilla tårtbit. Forskargrupper som spänner över bredare fält är viktiga. Det är då forskningen går från att vara bra till att bli riktigt bra, säger Elisabeth Epstein.

Inom en femårsperiod tror hon att de vet vilka DNA-markörer som kan vara användbara för ändamålet.

– Vår förhoppning är också att hitta nya läkemedel som är skräddarsydda för tumörens DNA-profil. Detta kommer att ta längre tid men att som första steg få till en mer förfinad analys bör inte ligga alltför långt bort.

Text: Anette Bodinger, Foto: Håkan Flank, Årsredovisning 2015