Måste bli bättre på att individanpassa cancerbehandling

– Idag botas den stora majoriteteten av alla cancerpatienter, men fortfarande blir många under- eller överbehandlade.

Svetlana LagercrantzMin forskning syftar till att vi ska bli bättre på att ge rätt behandling, och rätt mängd behandling, till varje patient, säger Svetlana Bajalica Lagercrantz.

Bröstcancer är en sjukdom med huvudsakligen god prognos där den stora majoriteten botas. Men för att vara på den säkra sidan överbehandlas idag många patienter. Problemet är att cancerterapier ofta är krävande och kan ge oönskade biverkningar som allvarliga infektioner, hjärtpåverkan, trötthet och minnessvårigheter samt, i enstaka fall, öka risken för sekundär cancer.

–Min forskning syftar till att vi ska bli bättre på att ge rätt behandling, och då rätt mängd behandling, till varje patient. Ett led i det arbetet är att karakterisera primärtumören för att sedan kunna förutsäga tumörens potentiella aggressivitet och hur sannolikt det är att den kommer att sprida sig, säger Svetlana Bajalica Lagercrantz, överläkare, docent vid Karolinska Institutet och ST-chef vid onkologkliniken med ansvar för rekrytering av framtidens onkologer.

Teknikplattform

För att klara detta krävs en teknikplattform som kan detaljanalysera stora mängder gener på en och samma gång.

– Vi har kommit så långt att vi gjort primäranalyser och har publikationer som visar vilken prognostisk betydelse olika genetiska kombinationer ger. Vi vill nu implementera kunskapen i klinik, ta tumörprover och analysera dem, för att sedan i samarbete med forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm utveckla en teknisk plattform där vi kan analysera hela paneler av gener i detalj.

Tanken är att få till ett snabbt flöde från diagnos till tumörprov och analys, och att resultatet sedan ska implementeras i behandlingsrekommendationen för varje enskild patient.

– Det övergripande målet är att med hjälp av genanalys kunna styra behandlingen. Om allt går som jag hoppas och tror på kan detta vara verklighet i klinik inom tio år.

En stark drivkraft i Svetlana Bajalica Lagercrantz forskning är att hon för några år sedan själv drabbades av bröstcancer.

– Jag vet vad man som cancerpatient kan behöva gå igenom i form av tuffa behandlingar och vad de för med sig. Att kunna individanpassa terapin är något jag verkligen brinner för. Om vi på molekylär väg kan förutsäga prognos och behandlingssvar kan vi optimera behandlingen och spara onödigt lidande. Grundforskningen har genererat mycket data under de senaste decennierna och mitt mål är att få in den molekylärgenetiska kunskapen i kliniken så att den kommer patienterna till godo.

Text: Anette Bodinger, Foto: Håkan Flank, Tematidning 2016