Hindra utvecklingen av bröstcancer

– Att kunna hjälpa kvinnor med att leva ett friskt liv och bidra till att de kan få de barn de vill ha, driver mig i min forskning, säger Kristina Gemzell Danielsson, överläkare och professor vid Karolinska Institutet.

Kristina Gemzell 2Ett av Kristina Gemzell Danielssons forskningsprojekt handlar om vilken betydelse progesteronreceptormodulerare, som blockerar effekten av bland annat gulkroppshormon, har för utvecklingen av bröstcancer.

– Vi vet idag att könshormonet progesteron är inblandat i utvecklingen av bröstcancer. Vi vet också att bärare av specifika mutationer som BRCA-1 och -2 har en kraftigt ökad risk för att drabbas av bröstcancer redan under sin fertila period.

Idag botas de flesta kvinnor som drabbas av bröstcancer, men den ärftligt betingade sjukdomen är ofta av den aggressivare sorten. Därför genomgår många kvinnor som har den ärftliga bröstcancergenen en mastektomi, då brösten opereras bort, i förebyggande syfte.

– Vi ska studera effekten av ett läkemedel, mifepriston, som blockerar effekten av progesteron i bröstet och som enligt våra tidigare forskningsresultat skulle kunna skydda mot utveckling av bröstcancer.

Kvinnor som har den så kallade BRCA-genen löper även ökad risk att utveckla äggstockscancer.

– Vi vill undersöka om vi kan använda antiprogesteron, för att på så vis hindra cancerutvecklingen. Den enda preventiva behandling vi idag kan erbjuda dessa kvinnor är att operera bort bröst och äggstockar, en väldigt stympande behandling som påverkar fertiliteten. I det långa loppet är målet att kvinnor ska slippa genomgå operationer i förebyggande syfte.

Text: Anette Bodinger, Foto: Håkan Flank, Tematidning 2016