Vi vet aldrig vad som väntar runt hörnet

På Kliniska Prövningsenhten, KPE, planeras och koordineras kliniska prövningar som görs inom cancersjukvården vid Karolinska universitetssjukhuset.

Johanna VernerssonKliniska Prövningsenheten startade 1996 och är idag en verksamhet som bemannas av forskningssjuksköterskor, monitorer, datamanagers och studiekoordinatorer.
– Vi jobbar med alla kliniska prövningar på Radiumhemmet och hjälper även läkare med att driva stora multicenterstudier där även andra sjukhus i landet eller utomlands ingår i prövningen, säger Johanna
Vernersson, chefssjuksköterska. Studierna är viktiga dels för att cancerpatienter ska kunna ta del av nya läkemedel och för utveckling av nya behandlingsmetoder.
– Vi har kompetens och resurser för att utforma och genomföra kliniska prövningar med mycket hög kvalitet från början till slut. Kvalitetskraven är stenhårda och allt är reglerat in i minsta detalj. Vår uppgift är att göra det så smidigt som möjligt för forskarna.

Databas

Ett viktigt verktyg i det arbetet med de akademiska studierna är att ha en eCRF (electronic Case Report Form).
– För att kunna göra databaser till de studier som genomförs här på enheten har vi köpt in en licens för Pheedit som uppfyller alla krav som krävs av en
databas när man forskar på människor. Vår eCRF är tillgänglig via internet för alla deltagande center, på så vis kan data samlas in lättare, man behöver inte längre samla in datan på pappersformulär. En eCRF bidrar till bättre forskning, underlättar databearbetning och bidrar till att studieresultat kommer fram snabbare, säger Johanna Vernersson.

Kvalitetskontroll

KPE:s medarbetare är också behjälpliga med att alla prövningar sker på ett korrekt sätt och uppfyller alla regler och lagkrav som omgärdar verksamheten.
– Det handlar också om respekt för alla patienter som ställer upp och deltar i studierna. De medverkar av olika skäl, främst kanske med en förhoppning om att den nya behandlingen ska leda till bättre behandlingseffekt
men samtidigt bidrar de till att hjälpa framtida patienter. Vi tar deras tid i anspråk då de ställer upp på studiespecifika undersökningar och provtagningar. Deras ansträngningar måste leda till ett säkert studieresultat.
I dagsläget bistår KPE främst forskning som är inriktad på att ta fram nya behandlingsterapier men man arbetar även med andra typer av forskning som till exempel preklinisk labbforskning, vårdstudier och strålbehandlingsstudier.
– Forskning på humant material som t ex blod och vävnadsprover har blivit en allt mer komplicerad process. Det är svårt att hålla reda på alla regleringar som verksamheten omfattas av. Vårt mål är att bli en stödorganisation
även för de prekliniska cancerforskarna på sjukhuset, säger Jeffrey Yachnin.

Text: Anette Bodinger, Foto: Håkan Flank, Årsredovisning 2014