En mer individanpassad dosering kan rädda liv

– Jag tror att många fortfarande förknippar cancerdiagnosen med döden, men faktum är att de flesta blir botade idag

_HFA9222Det säger Per Rydberg som riktat in sin forskning på att utveckla ”TailorDose”, en ny teknologi för skräddarsydd läkemedelsdosering inom cancervården.

Per Rydberg är doktor i miljökemi och började sin forskarkarriär vid Stockholms universitet. Där vidareutvecklade han en bra, men långsam, metod för att mäta skadliga kemikalier i människan. En teknik som bland annat använts vid undersökningar av arbetarna som utsattes för skadliga ämnen vid bygget av Hallandsåsen. Sedan några år tillbaka återfinns han på Karolinska Institutet där hans metod används och är nyckeln till att mäta effekten av de cellgiftsläkemedel som används mot bröstcancer hos enskilda patienter.

– Dagens dosplanering baseras på patientens kroppsyta. Två storleksmässigt lika patienter ges enligt behandlingsprotokollet exakt samma dos. Men det finns många faktorer som ålder, livsstil, bakomliggande genetik, lever- och njurfunktion mm. som påverkar hur stor del av den givna dosen som blir aktiv. Det skiljer jättemycket mellan individer, ibland med flera hundra procent mellan de som har de högsta och lägsta aktiva nivåerna i kroppen, berättar Per Rydberg. I praktiken innebär det att patienter som behandlas enligt protokollet ändå löper stor risk att över- respektive underbehandlas.

– Patienter som får för stor dos drabbas av fler och svårare biverkningar. Patienter som får för låg dos får otillräcklig effekt mot själva cancern, vilket ger en ökad risk för återfall. Vi kan idag hitta feldoserade patienter med hjälp av endast ett blodprov, men då ser vi nivån på endast ett av läkemedlen. Vi har nu möjlighet att med hjälp av två blodprov mäta flera läkemedel samtidigt. En individanpassad dosering har potential att rädda liv och minska biverkningar som orsakas av för hög dos.

Levande bevis

Inom en tioårsperiod hoppas han att den nya dosplaneringstekniken ska finnas tillgänglig och användas i cancervården.

– En stark drivkraft är att jag som tolvåring fick beskedet att jag hade cancer. Det var en stor chock.

Per hade drabbats av en tumör i näshålan som krävde omfattande operationer. Tumören var godartad men växte snabbt och var nära att ta hans liv.

– Att få höra ”du har cancer”, det är inget jag önskar en annan människa. Oavsett prognos rycks mattan bort och jag drivs fortfarande av att kunna göra något för dem som får det här beskedet. Jag tror att många fortfarande ser cancerdiagnosen som en dödsdom, men faktum är att de flesta blir botade.

Per Rydberg är själv ett levande bevis på just detta.

Text: Anette Bodinger, Foto: Håkan Flank, Årsredovisning 2015