E3-ligaser – biologiska missiler mot cancer

Genom att studera mekanismerna för hur viktiga cancerproteiner bryts ner har forskare funnit nya möjligheter att utveckla mer individanpassade behandlingsstrategier.

Olle Sangfelt 4Olle Sangfelt, docent vid Karolinska Institutet, har ägnat en stor del av sin forskarkarriär åt att studera en viss typ av enzymer som kallas för E3-ligaser.

– Jag gjorde min post doc i San Diego med uppdrag att hjälpa till att hitta en gen som styr nedbrytningen av flera viktiga cancerproteiner. Tillsammans med mina kollegor lyckades vi identifiera genen som kallas för FBW7. Nu vet vi att FBW7-genen är en så kallad tumörsuppressorgen som kan förhindra cancerutveckling genom att bromsa cellernas tillväxt och delning.

Idag går hans forskning till stor del ut på att försöka förstå hur celler bryter ner viktiga cancerproteiner.

– För att en cell ska växa och dela sig så måste den hela tiden bilda nya proteiner men minst lika viktigt är nedbrytningen av proteiner. För att slå ut proteiner har cellen utvecklat ett smart system där E3-ligaserna har en nyckelfunktion.

– E3-ligaser fungerar ungefär som biologiska missiler som söker upp och eliminerar olika målproteiner. När målproteinet märkts upp av E3-ligaset transporteras det till cellens avfallskvarn, proteasomen, där proteinet tuggas sönder till aminosyror.

– Vi vet idag att FBW7 är ett så kallat E3-ligas. Om FBW7-genen skadas kan det leda till att vissa cancerproteiner ackumuleras och cellerna börjar växa okontrollerat och en tumör utvecklas.

Mer känsliga

Barnleukemi är en av flera cancerformer som visat sig ha skador i den här genen.

– Vi blev därför överraskade när vi upptäckte att patienter som har skador i FBW7-genen har en förbättrad prognos vad gäller överlevnad jämfört med patienter med en normal FBW7-gen. När vi följde upp de här fynden visade det sig att cancerceller som skadat FBW7 är mer känsliga för vissa typer av cancerläkemedel. Så även om FBW7 är ett enzym som motverkar cancerutveckling genom att förhindra ansamling av cancerproteiner i cellerna, kan skador i FBW7-genen medföra att cancercellerna blir extra känsliga för vissa droger, men inte alla.

Forskargruppen går nu vidare med att försöka förstå varför cancercellerna blir mer känsliga när de har en skada i FBW7-genen.

– Vi försöker ta reda på vilka droger som fungerar för cancerpatienter med skador i just den här genen. Målet är att utveckla mer skräddarsydda behandlingar baserade på vår kunskap om hur E3-enzymer fungerar, och därmed förutsäga vilken kombination av läkemedel som behövs för att bota patienten. Något vi kommer att lyckas med förr eller senare, det känns som vi är på rätt väg.

Viktigt att komma ihåg, menar Olle Sangfelt, är dock att man faktiskt lyckats  bekämpa många cancersjukdomar och 100 000-tals cancerpatienter har överlevt

– Den oerhört snabba teknikutvecklingen som skett under senare år har dessutom lett till att ett stort antal nya ¨smarta¨ droger utvecklats. De här drogerna slår specifikt mot proteiner, ofta enzymer, som cancercellerna behöver för att växa och överleva. När vi har lärt oss förstå hur alla de här nya molekylära drogerna påverkar cancercellernas signalvägar kommer vi att kunna erbjuda alltmer individanpassade behandlingar som ger färre biverkningar och räddar fler liv.

Text: Anette Bodinger, Foto: Håkan Flank, Tematidning 2015