Det finns inga genomsnittliga patienter

Den genomsnittliga patienten existerar inte, vi behandlar individer.

Det säger Iuliana Toma-Dasu, professor i medicinsk strålningsfysik vid Stockholms universitet och anknuten till Karolinska Institutet, vars forskning är inriktad på biologiskt optimerad radioterapi.
Biologiskt optimerad radioterapi förkortas Bio-Art på engelska. A:et står visserligen för ”Adaptive” men faktum är att dagens radioterapi är en multidisciplinär vetenskap, nära nog en konst. Konsten i det här fallet består i att kombinera kunskap inom klinisk onkologi, radiologisk biologi, radio-logisk fysik, generell imaging samt funktionell imaging till en helhet.

Mitt forskningsfält ligger mitt i skärningspunkten mellan alla dessa vetenskapliga discipliner, säger Iuliana Toma-Dasu.
Ett aktuellt forskningsprojekt är inriktat på avancerad användning av multimarkörer vid positronemissionstomografi (PET). Målet är att få fram en mer individualiserad strålterapi för patienter med huvud- och halscancer samt lungcancerpatienter.

En viktig drivkraft för Iuliana Toma-Dasu är en inbyggd nyfikenhet på hur saker och ting fungerar. Det var nyfikenheten som fick mig att börja studera fysik. En bit in i studierna kom insikten om att det finns fysiska lagar som inte går att rubba, men jag kan åtminstone tillämpa dem på det sätt jag önskar. Jag vill sätta mina kunskaper i människans tjänst, till nytta för cancerpatienter.

Text: Anette Bodinger Larsson, Foto: Håkan Flank