Om cancer & behandlingar

Cancer beror på förändringar i arvsmassan som gör att cellen tappar kontrollen och börjar dela sig ohämmat

Förändringarna i arvsmassan, DNA, beror i de flesta fall på skador som uppkommer under en människas livstid. Men det finns undantag, cirka 10 % av cancersjukdomarna orsakas av nedärvda förändringar, mutationer. Det finns några kända miljöfaktorer som ökar risken för att utveckla vissa former av cancer. Till exempel är det känt att tobaksrökning ökar risken för lungcancer och att intensivt solande ökar risken för malignt melanom. I de flesta fall är orsaken till varför sjukdomen uppstått okänd.

Cancerbehandlingar

Cancer kan behandlas med kirurgi, cytostatika, strålbehandling, hormoner och antihormoner, immunterapi, stamcellstransplantation samt målsökande läkemedel.

Kirurgi

Kirurgisk behandling används vid de flesta diagnoser. Kan man avlägsna alla celler genom att kirurgiskt avlägsna tumören så kan man bota cancern. Ibland måste man komplettera med andra behandlingsmetoder.

Strålbehandling

Strålbehandling innebär att man med hjälp av strålning skadar cancercellens arvsmassa. Det finns olika typer av strålbehandling. Den kan ges både utvändigt och invändigt. Strålbehandlingens goda effekt beror på att cancercellerna är mer känsliga för strålning än normala celler. Normala celler påverkas givetvis också och det är förklaringen till att biverkningar uppstår. Biverkningarna är lokala, alltså beroende på var på kroppen man strålar. Hur mycket biverkningar man får är individuellt.

Cytostatika

Cellhämmande läkemedel används ofta som behandling vid cancersjukdomar. Både som botande behandling men även när sjukdomen inte längre går att bota kan man med hjälp av cytostatika bromsa sjukdomens förlopp och lindra symtom.

Hormoner och antihormoner

En del cancerformer är beroende av hormoner för att växa. Då kan man hämma bildandet av hormoner med hjälp av läkemedel och därmed få en behandlande effekt.

Stamcellstransplantation

Vid stamcellstransplantation får patienten nya blodbildande celler. Stamcellerna kan komma från en givare eller från patienten själv. Stamcellstransplantation används framförallt vid leukemier.

Text: Lenita Lundin, leg. onkologisjuksköterska, Cancerrådgivningen

Läs mer

Olika typer av cancer kan du läsa om på sidan forskning vi stödjer

Du hittar även information om cancer på 1177.se Vårdguiden