Radiumhemmets-Forskningsfonder-tidning-2015-omslag