Radiumhemmets Forskningsfonder tidning 2012 omslag