Föreläsning om prostatacancer 2017

Ta del av Sten Nilsson och Lennart Levis föreläsning om prostatacancer, som hölls i Radiumhemmets föreläsningssal 2017. Föreläsningen följs av en frågestund.

Sten Nilsson är överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset och professor emeritus vid Karolinska Institutet. Han är specialist i onkologi och nukleärmedicin och har varit ordförande i Svensk Onkologisk Förening, Svensk Uro-Onkologisk Förening samt Svensk Förening för Nuklearmedicin.

Lennart Levi är professor emeritus vid Karolinska Institutet. Han har grundat och lett institutets avdelning för stressforskning och Statens institut för psykosocial medicin. Han är också rådgivare till FN-organet WHO (Världshälsoorganisationen) och Europeiska kommissionen.