Melanom – KI:s forskare skriver

Melanom är en bok i serien "Karolinska Institutets forskare skriver" som vill ge fördjupade svar på frågor från patienter och närstående

Melanom_Sol_skugga_och_vår_hudMalignt hudmelanom är en av de cancerformer som ökar mest i vårt land. En av huvudorsakerna är sannolikt ändrade sol- och resvanor, med en ökad exponering för solens ultravioletta ljus som följd. Sjukdomen drabbar människor i alla åldrar och vid spridning är prognosen dålig.

Vilka olika lika typer av hudcancer och melanom finns och vem löper störst risk att drabbas? Hur ska man förebygga hudmelanom? När ska man söka läkare för att undersöka en fläck i huden och vart kan man vända sig om man är orolig för en hudförändring? Boken berättar om hur prognosen ser ut och hur en spridd melanomsjukdom behandlas, men också om de frågor som uppstår när man drabbas av svår sjukdom och framtiden begränsas, liksom om den senaste forskningen.