Information & råd om HFS

Medicinska fotvårdaren Lena Honkanen har tillsammans med Radiumhemmet tagit fram ett informationsblad om HFS

En biverkning av cytostatikabehandling är hand- och fotsyndrom (HFS). I informationsbladet finns information om hur man kan förebygga utvecklingen av HFS och råd om hur man kan lindra och behandla symtom.