Personalhandbok

I personalhandboken ges en kort översikt av anställningsvillkor för anställda vid Cancerföreningen i Stockholm respektive Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond.

Personalhandbok (reviderad januari 2024)

Kontakta personal@rahfo.se om du har frågor.