Försäkran i samband med sjukdom

Sjukanmälan ska göras fr o m 1:a sjukdagen till kansliet via personal@rahfo.se.

Blankett – Försäkran i samband med sjukdom

OBS! Fr o m 8:e kalenderdagen ska du lämna läkarintyg.

Vid återgång till arbete skall du fylla i blanketten och skicka in till kansliet senast 14 dagar efter 1:a sjukdagen.

Försäkran gäller för de första 14 dagarna i en sjukperiod – är du fortfarande sjuk efter 14:e dagen skall du ändå skicka in blanketten. Fonderna betalar sjuklön för de första 14 dagarna.

Fr o m 15:e dagen träder Försäkringskassan in och betalar sjukpenning – du behöver inte göra någon anmälan till Försäkringskassan – det sköts automatiskt från kansliet.