Styrdokument

Här kan du ta del av Radiumhemmets Forskningsfonders styrdokument.

Insamlingspolicy beskriver hur vi samlar in medel samt vad man som givare kan förvänta sig av oss.

Jävspolicy redogör för hur styrelser och forskningsnämnder hanterar uppkomna jävsituationer.

Uppförandekod styr hur alla intressenter inom Radiumhemmets Forskningsfonder – styrelser, forskningsnämnder, ledning och anställda – agerar när de företräder organisationen.