Huvudmän

H.M. Konung Carl XVI Gustaf utser enligt stadgarna 25 huvudmän för fem år i sänder. Nuvarande huvudmän sitter fram till den 30 juni 2024.

Alexandra Charles von Hofsten, grundare
Anders Ekblom, docent
Gösta Gahrton, professor
Lars Gatenbeck, medicine doktor
Mats Guldbrand, civilekonom
Birgitta Gunneflo, verkställande direktör
Ann-Cathrine Haglund, f.d. landshövding
Lars-Erik Holm, generaldirektör
Jan-Inge Henter, professor
Mora Kallner, docent
Hans Karlander, direktör
Ulf Lagerström, jurist
Carola Lemne, docent
Jan Lindman, överintendent
Brita Löfgren Lewin, skattejurist
Marianne af Malmborg, f.d. generalsekreterare
Anna Martling, professor/dekan
Håkan Mellstedt, professor
Johan Munck, justitieråd
Peter Möller, livmedikus
Göran Stiernstedt, docent
Eva Swartz Grimaldi, direktör
Bengt Telland, överintendent
Christine-Charlotte Treschow, civilekonom
Harriet Wallberg, professor