Kansli

Radiumhemmets Forskningsfonders kansli är en liten, kostnadseffektiv organisation som finns nära cancerforskningen vid Karolinska Institutet.

Kansliet är i regel bemannat under kontorstid helgfria vardagar. Skulle vi inte vara på plats finns en brevlåda i anslutning till vår entré där det går bra att lämna dokument.

KONTAKTA OSS

Telefon, klockan 9–16 helgfria vardagar: 08-545 425 50
E-post: info@rahfo.se
Post: Radiumhemmets Forskningsfonder, Box 25, 171 11 Solna
Besök: Visionsgatan 56, CancerCentrum Karolinska (CCK), Solna

Karin Friman
Generalsekreterare

Telefon 08-545 425 53
karin.friman@rahfo.se

Verena Vesic
Ekonomichef

Telefon 08-545 425 54
verena.vesic@rahfo.se

Mariann Eklund
Handläggare
Ekonomi, personal och anslag

Telefon 08-545 425 58
mariann.eklund@rahfo.se

Sinta Cronquist
Kommunikationsansvarig

Telefon 08-545 425 56
sinta.cronquist@rahfo.se