Vetenskaplig nämnd

Vetenskapliga nämnden granskar och bedömer anslagsärenden gemensamt med forskningsnämnden för Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond

Vetenskaplig sekreterare

Anders Ullén, professor och överläkare, onkologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Ordförande för nämnden

V Peter Collins, professor, tumörpatologi, University of Cambridge, Cambridge

Ledamöter

Mattias Belting, professor, onkologi, Lunds Universitet

Lars Holmberg, professor, cancerepidemiologi, Uppsala Universitet

Matthias Löhr, professor, gastroenterelogi och hepatologi, Karolinska Institutet, Stockholm

Beatrice Melin, professor, onkologi, Umeå Universitet

Sten Nilsson, professor, onkologi, Karolinska Institutet, Stockholm

Ingela Turesson, professor, medicinsk radiobiologi, Uppsala universitet

Jan Zedenius, professor, endokrin kirurgi, Karolinska Institutet, Stockholm

Elisabeth Åvall-Lundqvist, professor, onkologi, Linköpings Universitet