Vetenskaplig nämnd

Vetenskapliga nämnden granskar och bedömer anslagsärenden gemensamt med forskningsnämnden för Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond

Vetenskaplig sekreterare

Anders Ullén, professor och överläkare, onkologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Ordförande för nämnden

V. Peter Collins, professor, tumörpatologi, University of Cambridge, Cambridge

Ledamöter

Mattias Belting, professor, onkologi, Lunds universitet

Joachim Gullbo, professor, klinisk farmalogi, Uppsala universitet

Lars Holmberg, professor, cancerepidemiologi, Uppsala universitet

Rolf Hultcrantz, professor, medicin, Karolinska Institutet

Mef Nilbert, professor, onkologi, Lunds universitet

Karin Sundfelt, professor, obstetrik och gynekologi, Göteborgs universitet

Ingela Turesson, professor, medicinsk radiobiologi, Uppsala universitet

Jan Zedenius, professor, endokrin kirurgi, Karolinska Institutet

Pernilla Wikström, professor, tumörbiologi, Umeå universitet